Regulamin

Poniższy regulamin definiuje zasady korzystania z portalu Cafomat.pl i obowiązuje wszystkich użytkowników niniejszego portalu

 

I. Koszty i opłaty

1. Korzystanie z portalu Cafomat.pl jest całkowicie darmowe.

 

II. Wiek Użytkowników

1. Użytkownik rejestrujący się na portalu Cafomat.pl musi mieć ukończone 18 lat.

 

III. Poczta e-mail

1. Użytkownik rejestrujący się na portalu jest zobowiązany do podania aktywnego i będącego jego własnością adresu email, na który zostanie przesłany link aktywujący konto użytkownika w serwisie oraz wiadomości od administratora portalu.

 

IV. Konto i profil

1. Na portalu Cafomat.pl istnieje możliwość posiadania tylko jednego konta.

2. Wykrycie dwóch lub więcej kont jednego użytkownika, wiąże się z zablokowaniem wszystkich kont założonych przez danego użytkownika.

3. Zabrania się zamieszczania w nazwie użytkownika bądź w opisie jego profilu adresów innych stron www, danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres e mail), numerów gg lub innych komunikatorów.

4. Zabrania się dodawania do swojego profilu na portalu Cafomat.pl wszelkich treści pornograficznych.

 

V. Ważność konta / Usunięcie konta

1. Konto użytkownika nie posiada ograniczeń czasowych i jest tworzone bezterminowo, o ile użytkownik nie podejmie decyzji o usunięciu konta.

2. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w dowolnej chwili poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce "Ustawienia -> Usuwanie konta".

3. Usunięcie konta jest nieodwracalne i nie ma możliwości jego przywrócenia (usuwane są wszelkie dane użytkownika wprowadzone podczas rejestracji, zdjęcia, wiadomości).

4. Administrator portalu Cafomat.pl ma prawo do usunięcia konta użytkownika, który narusza regulamin portalu, łamie zasady kultury i moralności, obraża innych użytkowników portalu lub narusza dobra osobiste innych użytkowników, stanowi zagrożenie dla innych użytkowników, zamieszcza treści pornograficzne, rozsyła spam i inne informacje handlowe, prowadzi działalność reklamową, promocyjną i komercyjną, dyskryminuje innych użytkowników (dotyczy wszelkiego rodzaju dyskryminacji) oraz łamie przepisy prawa.

 

VI. Zamieszczanie zdjęć

1. Zdjęcie musi przedstawiać Twoją osobę (niedozwolone są rysunki, krajobrazy, zwierzęta, przedmioty, osobowości).

2. Zdjęcie musi ukazywać Twoją twarz.

3. Zdjęcie musi być dobrej jakości, absolutnie minimalna rozdzielczość to 500px.

4. Zdjęcie musi być wyraźne.

5. Zdjęcie nie może być retuszowane.

6. Na zdjęciu musi znajdować się tylko jedna osoba.

7. Bez nagości (nawet naga klatka piersiowa) lub zdjęć o charakterze pornograficznym.

8. Bez reklam ani danych osobowych (adres, e-mail, nr telefonu, strona internetowa).

9. Bez treści przedstawiających broń, narkotyki lub pieniądze.

 

VII. Odpowiedzialność

1. W granicach obowiązującego prawa administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność materiałów i informacji zamieszczanych na portalu Cafomat.pl.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych podawanych przez użytkowników portalu, gdyż nie ma możliwości ich weryfikacji.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia jakie mają miejsce pomiędzy użytkownikami portalu w świecie rzeczywistym.

4. Administrator zapewnia użytkownikom, poza udzielonymi zgodami i oświadczeniami, nieudostępnianie ich danych innym podmiotom, a także podejmuje wszelkie działania, aby dane i informacje publikowane przez użytkowników były właściwie strzeżone (w sposób przewidziany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 (z późn. zm.) i rozporządzeniach wydanych w celu stosowania Ustawy).

5. Wyłącza się odpowiedzialność administratora za kradzież konta, pobieranie zdjęć, umieszczanie zdjęć użytkowników na innych portalach przez osoby trzecie z powodu braku możliwości zablokowania kopiowania zdjęć z portalu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną i niezależną od administratora utratę danych portalu wywołanych awarią sprzętu, nieprawidłowym działaniem sieci Internet, utratą wskutek działania osób trzecich.

 

VIII. Zastrzeżenia

1. Administrator ma prawo do częściowego lub całkowitego (czasowego) wyłączenia portalu Cafomat.pl w celu jego ulepszenia, konserwacji, dodawania usług, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania anonimowych treści kierowanych przez użytkowników do administratora, które dotyczą funkcjonowania portalu Cafomat.pl (POMOC), porad i innych, jeśli administrator uzna, że odpowiedzi na te treści wymagają upublicznienia.

 

Zabrania się bez zgody administratora (wyrażonej na piśmie): kopiowania, powielania, wykorzystywania w jakikolwiek innych sposób całości lub fragmentów treści, informacji, danych, zdjęć zamieszczonych na portalu Cafomat.pl.
Wyjątek stanowią przypadki dozwolonego użytku wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 (z późn. zm.).
Administrator zastrzega sobie, w granicach obowiązujących przepisów prawa, prawo do zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn.

Niestosowanie się do zasad objętych w powyższym regulaminie portalu Cafomat.pl skutkuje usunięciem konta użytkownika.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 04.11.2018